Regulamin

REGULAMIN ANIELSALAV

Poniższy regulamin określa zasady umów sprzedaży, sposobów składania zamówienia, form dostawy, płatności, konta w sklepie, poinformowania o dostępności produktu oraz newslettera, które są dostępne w sklepie internetowym www.anielsalav.com/pl/. Ponadto zawiera zasady procedur odstąpienia od umowy oraz proces reklamacji. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r.

Sklep należy do AnielSalav Kaja Tuszyńska, Agnieszka Hyjek Spółka Cywilna
Kraków 30-106
ul.Komorowskiego 1/26
NIP: 6772464174
REGON: 388848459

Email do kontaktu: kontakt@anielsalav.com

§ 1
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem: https://anielsalav.com/regulamin/ określający zasady i warunki korzystania ze sklepu, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego istnieje możliwość pozyskania, odtwarzania oraz pobrania treści regulaminu.
 2. Sprzedawca/Sprzedający/ Administrator Danych Osobowych – AnielSalav Kaja Tuszyńska Agnieszka Hyjek Spółka Cywilna, z siedzibą ul.Komorowskiego 1/26 Kraków 30-106, NIP: 6772464174, REGON: 388848459
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – Przedsiębiorca lub Konsument albo też osoba, która rozważa zawarcie ze Sprzedawcą Umowy lub zarejestrowanie konta w Sklepie Sprzedawcy, a także osoba, która otwiera witrynę web, pod którą zarejestrowany jest Sklep Sprzedawcy:https://anielsalav.com
 5. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt – rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, dostępna w sklepie, po określonej cenie.
 7. Umowa/zamówienie – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym dokonana za pośrednictwem sklepu internetowego, określająca ilość i rodzaj zamówionych produktów, sposób płatności oraz rodzaj dostawy
 8. Cena – wartość produktu brutto, bez kosztów dostawy, podane w sklepie
 9. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://anielsalav.com za którego pośrednictwem, Kupujący może złożyć zamowienie, zawrzeć umowe
 10. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w Sklepie
 11. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis, za pomocą, którego kupujący dokonuje płatności:
 12. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również dni urlopowych wskazanych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub kanałach social media.
 13. Konto – zbiór ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedawcy dla Kupującego w ramach zawarcia umowy prowadzenia konta w Sklepie Sprzedawcy. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia zamówień dokonanych przez Kupującego w Sklepie.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wskazane w pkt.IV Regulaminu;

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia regulamin kupującemu/klientowi w sklepie internetowym dostępny pod wskazanym adresem: https://anielsalav.com/regulamin/, a kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy/złożeniem zamówienia w sklepie.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu,
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę elektroniczną.
 4. Kupujący zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, dokonuje zakupu Produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu,
 5. Do składania zamówienia, korzystania ze Sklepu konieczny jest dostęp do sieci internetowej, system operacyjny, posiadanie adresu email oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej. W sklepie nie można dokonać anonimowego zakupu.
 6. Za moment zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą uważa się moment złożenia zamówienia zgodnie z §4 regulaminu,
 7. Podstawowa usługa Sprzedawcy świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na rzecz Kupującego to umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie.

§ 3
Konto w Sklepie

 1. Założenie konta w Sklepie przez Kupującego jest dobrowolne, równoznaczne ze zgodą na przechowywanie danych o Kupującym i jego historii zamówień przez Sprzedawcę.
 2. Założenie konta w Sklepie nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Założenie konta w Sklepie stanowi zawarcie umowy prowadzenia Konta w Sklepie na czas nieokreślony pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu. Odbywa się poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dostęp do Konta otrzymuje Kupujący po zarejestrowaniu, następnie po zalogowaniu z użyciem podanego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez Kupującego hasła dostępu do Konta.
 5. W momencie, zakładania przez Kupującego Konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy usługę polegającą na utrzymaniu i założeniu Konta Kupującego w Sklepie.
 6. Konto Kupującego wraz z historią zamówień oraz statutem zamówień jest dostępne w zakładce “Moje konto”.
 7. Odstąpienie od umowy prowadzenia Konta jest możliwe w każdej chwili trwania umowy oraz odbywa się poprzez usunięcie Konta przez Kupującego.
 8. Usługi prowadzenia Konta prowadzone są przez Sprzedającego nieodpłatnie.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu, Sprzedający podejmuje środki służące zapobieganiu przez osoby trzecie pozyskiwania danych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, a Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkiego rodzaju widocznych mu nieprawidłowościach w Sklepie. Zgłaszanie owych nieprawidłowości odbywać powinno się drogą elektroniczną na wskazany adres: kontakt@anielsalav.com

§ 4
Składanie zamówienia

1. Aby dokonać zamówienia Kupujący zobowiązuje się dokonać następujących kroków:

 • wybranie produktu/produktów będącego/będących przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 • Kupujący może zwiększać lub zmniejszać liczbę sztuk zamawianego Produktu w koszyku;
 • Po zakończeniu wybierania produktów – kliknięcia przycisku “Przejdź do kasy” zatwierdzić koszyk
 • Wyboru opcji “zaloguj się”, “załóż konto” lub kontynuacji zakupów jako gość bez konieczności logowania;
 • Podania adresu do wysyłki zamówienia, uzupełnienia danych kontaktowych oraz w przypadku wyboru opcji wystawienia faktury, podania danych do faktury;
 • Użycia kodu promocyjnego poprzez wpisanie kodu oraz zatwierdzenie przyciskiem “Użyj”. Skutkować to będzie widoczną po kliknięciu obniżoną kwotą do zapłaty;
 • Zapoznania się z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowaniem go poprzez kliknięcie przycisku “Zapoznałem się z Regulaminem sklepu i akceptuję go”.
 • Jest to niezbędne do złożenia zamówienia.
 • Wybrania metody płatności, metody dostawy;
 • Zatwierdzenia zawarcia Umowy poprzez kliknięcie przycisku “ Zamawiam i płacę”.
 • Zapłacenia wybraną metodą płatności2. W Sklepie nie istnieje możliwość rezerwacji danego Produktu, a aktualne dostępne ilości produktów są widoczne w sklepie. Istnieje możliwość poinformowania o ponownej dostępności produktu, poprzez kliknięcie przycisku “Poinformuj o dostępności” oraz wpisania adresu e-mailowego do korespondencji.

3. Po dokonaniu płatności przez Kupującego zamówienie zostanie przesłane do Sklepu do realizacji.

4. Po zakończeniu procesu zamawiania produktów przez Kupującego, Sprzedający wysyła e-mailowo podsumowanie dokonania zamówienia z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, zawierające:

 • szczegóły zamówienia, nazwę towaru, liczbę sztuk, cenę towaru
 • dane do wysyłki wraz z adresem dostawy
 • wybraną metodę płatności
 • kwotę do zapłaty wraz z kosztami dostawy

§ 5
Produkty i ich ceny

1. W Sklepie Kupujący może zakupić ubrania wysokiej jakości, z wyszukanych materiałów, szyte w Polsce. Wszystkie ubrania są nowe, a skład zaprezentowano na papierowych metkach dołączonych do zamówienia.

2. Na Sklepie widnieją dokładne informacje na temat każdego produktu takie jak:

 • wymiary;
 • instrukcja prania,
 • wartość

3. Na Sklepie okresowo odbywają się wyprzedaże, promocje oraz rabaty, o których Sprzedający informuje na swoich mediach społecznościowych oraz Sklepie. Przy standardowych cenach w przypadku promocji widoczna jest również cena po promocji.

4. Klienci zapisani do newslettera będą otrzymywali informacje o wyprzedażach, promocjach oraz rabatach drogą e-mailową.

5. Ceny Produktów na Sklepie podane są w następujących walutach: polski złoty (PLN) oraz euro (EUR).

6. Kwota zamówienia widoczna jest przed kliknięciem przycisku “Zamawiam i płacę” w związku z tym przyjmuje się, że Kupujący jest świadomy kosztów zakupów przed dokonaniem płatności.

7. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego, wpisaniu go we wskazane okno, po kliknięciu przycisku “Użyj kod” cena produktu automatycznie zmniejsza się.
8. Ceny Produktów podane na Sklepie są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego

§ 6
Metody płatności

1. Kupujący ma możliwość wyboru jednej z opcji metody płatności za zamówione produkty:

 • standardowy przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24

2. Na każde dokonane zamówienie wystawiany jest paragon fiskalny i wysyłany na wskazany adres e-mailowy.

3. W momencie składania zamówienia Kupujący ma możliwość zażądania wystawienia faktury Vat, zaznaczając takową opcję i podąc dane do jej wystawienia. W takim przypadku zamiast paragonu w e-mailu, wysyłanym przez Sprzedającego,potwierdzającym zamówienie wysyłana jest faktura.

§ 7
Formy dostawy

1. Kupujący ma możliwość wyboru jednej z opcji form dostawy zamówienia:

 • przesyłka za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z serwisem Furgonetka.pl – koszt 18 zł, czas dostawy: około 3 dni od chwili realizacji zamówienia,
 • przesyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost – koszt 14,99 zł, czas dostawy: około 3 dni od chwili realizacji zamówienia,

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszty widoczne są przy wybranej formie dostawy. W przypadku darmowej dostawy, zgodnie z takowa informacją na Sklepie, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.

3. Wybór formy dostawy jest wiążący dla Sprzedającego, dlatego Kupujący nie ma możliwości dokonania jej zmiany po złożeniu zamówienia.

§ 8
Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia w przypadku płatności kartą rozpoczyna się od momentu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji.

2. Kupujący dokonując płatności z wykorzystaniem zewnętrznych usługodawców (Przelewy24) zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z regulaminem usługodawcy.

3.Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w przypadku wyboru formy Przelewy24 w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ze Sprzedającym. W przypadku nie dokonania płatności, zamówienie zostanie anulowane.

4. Po dokonaniu płatności Sprzedający wysyłą pod wskazany adres e-mailowy Kupującego potwierdzenie przyjęcia płatności.

5. Realizacja zamówienia realizowana jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności do dnia wystawienia gotowego zamówienia do wysyłki

6. Po realizacji zamówienia Sprzedający wysyła potwierdzenie realizacji oraz rozpoczęcia wysyłki na e-maila Kupującego.

7. Czas wysyłki, zgodny jest z wybraną metodą dostawy i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

8. Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, a Sprzedający nie jest zobowiązany do ich weryfikacji.

§ 9
Zwroty i reklamacje

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy lub wymiany Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.

2. O decyzji odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego uzupełniając formularz Zwrotu dostępny na Sklepie: https://anielsalav.com/zwroty-i-reklamacje/ zachowując termin 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest do zwrócenia Produktu Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4. Koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrócenia środków pieniężnych otrzymanych za Produkt do 14 dni od otrzymania zwróconego przez Kupującego Produktu. Zwrot pieniężny dokonany będzie na to samo konto bankowe, z którego Kupujący dokonywał płatności.

6. W przypadku wymiany Produktu Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawce poprzez uzupełnienie formularza Wymiany dostępnego: https://anielsalav.com/zwroty-i-reklamacje/

7. W przypadku różnicy cen wymienianego produktu Kupujący zobowiązany jest wypłacić Sprzedającemu należną różnice, w przypadku jeżeli nowy produkt jest droższy, na konto bankowe Sprzedającego: AnielSalav SC 12 1020 2906 0000 1102 0468 5121. W przypadku, jeżeli nowy zamawiany produkt jest tańszy od zwracanego, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić należytą kwotę Kupującemu na jego konto bankowe.

8. W przypadku reklamacji Kupujący proszony jest o uzupełnienie formularza Reklamacji podając:

 • numer zamówienia
 • dokładny opis przyczyny reklamacji i opis nieprawidłowości produktu
 • wskazanie wymiany towaru na nowy (w przypadku dostępności produktu) lub zwrotu pieniędzy

9. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji zobowiązany jest rozstrzygnąć reklamację, informując o jej wyniku Kupującego drogą e-mailową

10.W przypadku uznania reklamacji koszty transportu reklamowanego Produktu ponosi Sprzedający, ale do wysokości najtańszego środka transportu, zgodnie z wybraną wcześniej metodą dostawy.

11. W przypadku użytkowania przez Konsumenta Produktów w sposób nienależyty, przekraczający ich charakter i funkcje, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszająca się wartość Produktu.

12. Wymagania co do stanu zwracanego, reklamowanego, wymienianego produktu znajdują się odpowiednio na Sklepie w zakładce: https://anielsalav.com/zwroty-i-reklamacje/

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://anielsalav.com/polityka-prywatnosci/

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji, rabatów, ofert oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez szkody dla Kupującego,w przypadku zawartych przed zmianą umów. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna podczas składania Zamówienia w Sklepie.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. O każdej zmianie regulaminu Kupujący posiadający konto w Sklepie informowani są drogą e-mailową.

4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, w każdym momencie Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Sprzedający informuje o gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r., a sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.